3D skenování


Skenování pomocí 3D scaneru je metoda, pomocí které převádíme objekty do 3D modelu v počítači.

Získané data mohou sloužit pro 3D tiskárnu a vytisknutí kopie, pro 3D software a jeho další úpravu, výrobu nového modelu.